Cílem hry je dostat míček ze základního pole do jamky co nejmenším počtem úderů. Po šestém neúspěšném úderu se považuje dráha za nesplněnou, zaznamená se NAVÍC JEDEN TRESTNÝ ÚDER TEDY sedm úderů a pokračuje se na další dráze.

Dráhy které tvoří výjimku a kde je jiný cílový prostor, je dráha  č.1 - klíny (květ se sypkým materiálem), č.2 - sopka (jamka a prostor kolem ní za zarážkami).č.3 zvaná karabach kde místo jamky plošina na které musí balónek zůstat stát, č.5 - koš (síť s obroučkou).

Dráhy bez červené hraniční čáry se hrají pouze ze základního pole. Výjimku tvoří dráha č.14 - středový kruh, kde se dohrává i za touto překážkou a po zpětném překonání  středového kruhu( kdy hráč mine jamku) a zpětném překonání červené čáry se dohrává z místa kde balónek při cestě spět překonal červenou čáru.Je-li balonek moc blízko mantinelu lze jej přeložit kolmo na černou čáru.

U drah s červenou hraniční čárou se považuje překážka za překonanou přejetím této čáry a dále se hraje již za překážkou. Pokud se u drah č.10 -kosočtverec  a č.9 - blesk míček po překonání červené hraniční čáry vrátí zpět, dohrává se z místa kudy se míček vrátil přes tuto čáru.

Jestliže se míček zastaví ve vzdálenosti menší než 20cm od mantinelu či překážky, může se přemístit v kolmém směru na černou překládací linii a pokračovat ve hře.

Opustí-li míček dráhu před červenou hraniční čárou, hraje se znovu ze základního pole, opustí-li dráhu za hraniční čárou, hraje se z překládací linie v místě opuštění dráhy a nezapočítává se trestný úder.

 

! JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO VSTUPOVAT NA DRÁHY !

Informace:

Hráči registrovaní v ČMGS,kteří se zúčastní v kalendářním roce alespoň jednoho turnaje na hřišti DG Fortuna - Radotín,mají po předložení platného registračního průkazu obsluze nebo alespoň po telefonické domluvě s R.Fischerem v otvíracích hodinách po celý rok trénink zdarma!

Tel.:+420 777853773

 

aaaaaa.bmp
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one